ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་བ།

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

མཆོག་སྤྲུལ་འབྲོག་དགེའི་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཆོས།

ཇོ་ནང་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དོལ་པོ་བ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་ན་མོ།

དངོས་སྦྱོང་རིམ་པའི་ལམ་སྟོན།

  • ཕྱིའི་སྔོན་འགྲོ་རྣམ་བཞི།
  • ཐུན་མོང་སྔོན་འགྲོ།
  • ཐུན་མིན་གྱི་སྔོན་འགྲོ།
  • སྔོན་འགྲོའི་དགོས་པ།
  • གཞན་རིགས།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། ། བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་། ། བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། ། དམ་པ་གཉིས་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །